Inspirerend bezoek aan de Schuilkerk Beemster uit 1785

Gepubliceerd door Eveline op

Op uitnodiging ga ik langs bij de Doopsgezinde Kerk aan de Middenweg in Middenbeemster. Een bijzonder gebouw, ‘Schuilkerk Beemster’ uit 1785 en inmiddels een Rijksmonument. Daar spreek ik met het bestuur van de ‘Stichting tot behoud van de Beemster Doopsgezinde Vermaning’, zoals de officiële naam luidt. De roepnaam wordt mij verteld is Beemster Vertoeving. Op de website wordt de duiding van het woord vertoeving prachtig omschreven: Het is er goed (ver)toeven kennen veel mensen wel. Het woord heeft iets in zich van behaaglijkheid, betrokkenheid op elkaar. Maar ook oprechte nieuwsgierigheid naar de ander. Op de website schuilkerkbeemster.nl is veel informatie te vinden over de kerkgemeenschap en haar activiteiten, zoals vieringen en bezinningsactiviteiten voor een breed publiek.

Ik maak kennis met het bestuur van de stichting. De stichting is in 2018 opgericht met als doel het in stand houden van het Rijksmonument en het vasthouden aan sociale waarden. In de afgelopen drie jaar zijn de plannen uitgewerkt hoe het bestuur dit wil bereiken. Naast het kerkgebouw bevindt zich op het perceel het oude Koetshuis en de diaconie-woningen.  Deze gebouwen worden omgebouwd tot 6 huurwoningen. Getracht wordt de woningen onder de sociale huurgrens te gaan verhuren. Daarnaast komt er een plek voor kort verblijf en een atelier. Om de waarden te behouden wordt de kerkzaal een plek voor ontmoeting waar iedereen gebruik van kan maken. Geschikt voor kleine voorstellingen, een filmavond of lezingen. De ruime keuken biedt mogelijkheden om samen te koken of samen te eten. Verenigingen of particulieren kunnen de ruimte huren voor eigen activiteiten.

Het is de bedoeling om met de huuropbrengsten van de woningen en de verhuur van de kerkzaal het Rijksmonument in stand te houden. De waarde worden in stand gehouden door de betrokkenheid van de bewoners bij de algemene ruimte en de plek die in de Beemster toegevoegd wordt waar allerlei dingen georganiseerd kunnen worden en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Het is een prachtig en creatief plan. Waarbij woningen en een ontmoetingsplek toegevoegd worden aan de Beemster én waarbij het monument onderhouden kan worden en zo voor de toekomst behouden blijft. Bouwtekeningen liggen klaar, planologisch lopen de procedures. Om de plannen mogelijk te maken en de woningen te realiseren is een forse investering nodig. Ook hierin is het bestuur al ver op weg, voor een deel moet er nog dekking worden gezocht of een lening voor worden afgesloten. Als er mensen zijn die voor dit laatste deel mee kunnen denken is dat zeer welkom.   

Een hele leuke kennismaking met actieve en enthousiaste mensen op een prachtige plek in de Beemster.

Categorieën: BlogsWerkbezoek

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *