Kennismaking met de dorpsraad Zuidoostbeemster

Gepubliceerd door Eveline op

De dorpsraad Zuidoostbeemster is in 2011 gestart en bestaat inmiddels 10 jaar. Ik spreek met een aantal mensen uit het bestuur over wat de dorpsraad doet en welke aandachtspunten zij mij mee willen geven voor de toekomst.

In 2016 heeft de dorpsraad een eigen dorpsvisie gemaakt. Dit geeft richting aan hun handelen en benadrukt dat de interactie tussen gemeente en bewoners van belang is. De visie is tot stand gekomen op basis van alle input uit de dorpskern: een enquête onder alle bewoners, diepte-interviews en een kinderenquête onder leerlingen van basisschool De Bloeiende Perelaar. Centrale thema’s uit de visie zijn 1) Behoud karakteristieke structuur en cultuurhistorische waarden, 2) wonen in de Zuidoostbeemster, 3) verkeersveiligheid, 4) voldoende voorzieningen voor jong en oud.

Leden van de dorpsraad volgen alle ontwikkelingen goed en zijn aanwezig bij bijeenkomsten die hierover georganiseerd worden. Zo zijn zij bijvoorbeeld goed aangehaakt bij het traject van de corridor Amsterdam-Hoorn van Rijkswaterstaat, waarbij de A7 tot Purmerend-Noord driebaans wordt en als gevolg daarvan de op- en afritten grenzend aan de Zuidoostbeemster wijzigen. Ook organiseert de dorpsraad zelf 3 á 4 bijeenkomsten per jaar voor bewoners om informatie te delen en op te halen over verschillende thema’s. Verbeteren van de oversteek op de Purmerenderweg is een mooi concreet voorbeeld van wat er in de afgelopen jaren gerealiseerd is.

Op de vraag wat belangrijk is voor de Zuidoostbeemster worden een aantal punten aangedragen. De dorpsraad geeft aan dat er behoefte is aan een plek om elkaar te ontmoeten, een soort van gemeenschapshuis. Bijvoorbeeld zoals de Kerckhaen in de Westbeemster. Het huidige buurthuis nodigt niet uit om spontaan binnen te lopen. Door alle gecombineerde functies die er zitten en het naar binnen gerichte gebouw is het een goed gebruikte plek voor verengingen. Maar het nodigt niet uit om spontaan naar binnen te lopen. Als idee wordt geopperd de recreatiezaal van woon-zorgcentrum Zuiderhof op een andere manier te gebruiken. Misschien is het ook mogelijk om daar een terras te realiseren.

Andere onderwerp dat ter sprake komt is de woningbouw, die op een schaalniveau moet zijn passend bij de Zuidoostbeemster. Verder bespreken we de behoefte aan seniorenwoningen en het drukke verkeer op de Purmerenderweg. Belangrijk om te behouden is volgens de dorpsraad de werelderfgoedstatus en het slotenpatroon van de kopergravure.

Op dit moment ontstaat er in de Beemster een initiatief om een nieuwe stichting op te richten. Stichting Beemster vanzelfsprekend. Een koepel van verenigingen als gesprekspartner van de gemeente. Het is lastig om nieuwe mensen te vinden voor de dorpsraad. Misschien dat in de toekomst de dorpsraad opgaat in de nieuwe stichting om vanuit daar de krachten te bundelen.

Categorieën: Werkbezoek

1 reactie

Ron · februari 3, 2021 op 12:29 pm

Vorige week sprak ik een jonge vrouw voor de z-inn kerk die daar aktiviteiten voor zoekt. Zij gaat dat 3 dagen per week doen. Ik weet helaas haar naam niet.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *