Bewoners appartementencomplex Mira

De wijk Wheermolen kent vele bewonersgroepen. Dit zijn groepen bewoners die zich actief inzetten voor de onderlinge verbondenheid en de leefbaarheid in de wijk. Als wijkwethouder van Wheermolen ga ik langs bij deze bewonersgroepen. Dit keer maak ik kennis met de VVE van het appartementencomplex Mira. Voor de hogere flats Lees meer…