Alleen op de wereld

Het thema eenzaamheid raakt mij persoonlijk. Mijn moeder worstelt regelmatig om de dag door te komen. Ik voel mij machteloos, omdat ik de eenzaamheid niet voor haar kan oplossen. Ik voel mij ook schuldig. Doe ik wel genoeg? Schiet ik niet tekort? Op mijn manier ben ik daar zelf ook Lees meer…

Iedereen is vrijwilliger

WonenPlus koppelt vrijwilligers aan mensen die op zoek zijn naar iemand die een klusje (in en om huis of een persoonlijke dienst) voor ze kan doen. Verder initieert WonenPlus activiteiten die erop gericht zijn de sociale contacten te versterken. Er zijn wel tien activiteiten ontwikkelt die direct of indirect bijdragen Lees meer…

Sociaal in de wijk

Debbie Neuteboom van thuiszorgorganisatie Evean is coördinator van ‘sociaal wijkteam’ Overwhere-Wheermolen. Het wijkteam bereidt zich voor op 1 januari 2015, wanneer de decentralisaties van kracht gaan. Gemeenten worden in 2015 onder andere verantwoordelijk voor jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. In de nieuwe situatie neemt het ‘sociale wijkteam’ Lees meer…

Mensenwerk bij Humanitas

We zijn te gast bij Piet van Dijk. Na een carrière in het bedrijfsleven is hij in 2001 gaan werken  bij TSN Thuiszorg, het vroegere EVEAN thuiszorg. Op dit moment ondersteunt Piet vooral mensen en gezinnen met ernstige problematiek, die compleet de regie over hun huishouden kwijt zijn. Denk bijvoorbeeld Lees meer…