Sociaal in de wijk

Gepubliceerd door Eveline op

Debbie Neuteboom van thuiszorgorganisatie Evean is coördinator van ‘sociaal wijkteam’ Overwhere-Wheermolen. Het wijkteam bereidt zich voor op 1 januari 2015, wanneer de decentralisaties van kracht gaan. Gemeenten worden in 2015 onder andere verantwoordelijk voor jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. In de nieuwe situatie neemt het ‘sociale wijkteam’ taken over die voorheen door de rijksoverheid of de provincie werden uitgevoerd. De gedachte is dat gemeenten het dichtst bij de inwoners zitten en deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen leveren.

Triton

Het sociale wijkteam Overwhere-Wheermolen is één van de vier sociale wijkteams in Purmerend. Een keer in de week vergaderen de samenwerkende organsaties over bewoners waarvan bekend is dat er hulp gewenst is. De bewoners worden voornamelijk aangemeld door de organisaties zelf. Ook komt het voor dat ze worden doorverwezen door de huisarts. Huisartsen hebben een belangrijke signalerende rol, zeker als het gaat om bestrijding van eenzaamheid. Vooral ouderen komen er vaak.

Debbie legt uit dat eenzaamheid vaak verborgen is: “Op het moment dat ouderen binnen komen in het wijkteam weet ik dat de bewoner in beeld is en blijft. Maar het probleem is dat we te weinig zicht hebben op eenzaamheid onder de onzichtbare ouderen in de wijk. Het is de meest moeilijke doelgroep om te bereiken. Kinderen zijn vaak goed in beeld, omdat ze naar het consultatiebureau gaan en naar school. Ouderen zijn goed in beeld op het moment dat ze een indicatie voor zorg hebben. Juist de groep waar eenzaamheid kan spelen, maar die nog niet in aanmerking komt voor een indicatie is bij het wijkteam nog onvoldoende in beeld.”

Werkwijze

Om zich goed voor te bereiden op 2015 is het wijkteam nu aan het proefdraaien. Er wordt gewerkt vanuit de casuïstiek. De hulp richt zich nu grotendeels op gezinnen met kinderen en ondersteuning bij de financiën. Dat wil niet zeggen dat er aan andere vormen van hulp geen behoefte is. Dat zich nu geen mensen met eenzaamheid melden, wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Het wijkteam zoekt naar een manier om deze klanten in de toekomst te bereiken. Het inloopspreekuur bij het Wijkplein Where, Triton, is daarvoor waarschijnlijk niet afdoende. Mensen die eenzaam zijn bijvoorbeeld, zullen niet gauw de stoute schoenen aantrekken om naar een inloopspreekuur te gaan. Het is vaak een generatie die niet graag een beroep doet op anderen. Maar ook zijn ouderen fysiek niet altijd in staat om naar buiten te gaan. Hoe bereik je deze groep? Debbie Neuteboom ziet dat er veel betrokkenheid is bij het wijkteam en de instanties. Het liefst zouden we op de fiets de wijk in gaan en aanbellen bij mensen. Het gesprek aangaan op zoek naar eenzaamheid of andere omstandigheden die om zorg vragen. Vanuit de huidige situatie is dat niet realistisch. “We hebben er nu nog niet de mankracht voor.”

Categorieën: Blogs

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *