Het gaat erom dat mensen kunnen genieten

Gepubliceerd door Eveline op

De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Purmerend telt 650 leden. Het is een levendige club met een hoog sociaal gehalte. Met drie van de zeven bestuursleden van deze hechte bondsafdeling praat het CDA over het thema eenzaamheid; voorzitter Leida van Dillen; Tiny Glandorf van de activiteiten- en reiscommissie en pr-man Wil van Groeningen. Hoe kijkt deze Purmerendse afdeling aan tegen eenzaamheid? Het antwoord is divers.

Waar Tiny direct opmerkt dat er vele soorten eenzaamheid zijn en dat je eenzaam kunt zijn tussen de mensen, vult Leida aan dat gezondheid een belangrijk aspect is. ‘’Eenzaamheid komt vooral voor als mensen opeens zorg nodig hebben en waarvan de partner er niet meer is. Ook als je ouder bent en niet meer mobiel is er sneller sprake van eenzaamheid.’’ Ze weet dit uit eigen ervaring na een breukrevalidatie aan beide polsen met een noodgedwongen opname in een verzorgingshuis. ,,Bejaardenhuizen sluiten en er wordt de komende tijd fors bezuinigd op de zorg. Iedereen denkt dat ouderen liever zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven, maar geldt dat wel voor iedereen? Als je gezond en mobiel bent om te gaan en staan waar je wilt, is thuis wonen fijn. Als je zorg nodig hebt en alleen bent is dit heel anders. In een bejaardenhuis kunnen mensen veel sneller contact met elkaar maken; er wordt gezamenlijk gegeten en diverse activiteiten georganiseerd.’’ ,,Eenzaamheid is iets ongrijpbaars,’’ meent Tiny. De dames wonen inmiddels alleen en Wil is drie maanden geleden zijn partner verloren na een ernstige ziekte. Zo hebben ze alle drie hun eigen verhalen en ervaringen in de levensrugzak, maar zijn elkaar ook tot steun. De KBO vormt een deel van hun sociale netwerk.

De KBO heeft ‘’iets doen tegen eenzaamheid’’ niet specifiek als aandachtspunt, maar draagt er op haar manier wel aan bij. ,,We zijn heel actief in het organiseren van activiteiten voor leden. Velen zien dan ook uit naar het ledenblad, de maandelijkse middagactiviteit, de gezamenlijke vakantieweek of de kerstviering. Vooral dit ‘’uitzien naar’’ maakt dat er een stukje invulling gegeven wordt aan de dagen. “Het gaat erom dat mensen genieten”, is de omschrijving van de bestuursleden als we vragen naar het doel van de bijeenkomsten.

,,Op de bijeenkomsten hebben we 70 mensen in de zaal,’’ zegt Leida. Wil voegt toe: ,,de KBO is er ook om de belangen te behartigen van ouderen. Elke provincie heeft de nodige afdelingen die aangesloten zijn bij de Unie KBO’’ Het eigen maandblad ‘Bij de Tijd’ en de landelijke ‘Nestor’ getuigen daarvan. ,,De Week van de Eenzaamheid, is de week van onze middagbijeenkomst en burendag. Dat geneert weer extra aandacht,’’ aldus Wil.

Verder wil het bestuur het persoonlijk contact met mensen die ziek zijn verstevigen. ,,We hebben een bestuurslid dat een kaartje verzorgt voor de zieken. Misschien moeten we dat uitbreiden. Even langsgaan voor een praatje of een bloemetje kan al een wereld van verschil maken,’’ aldus Tiny.

Dat de KBO echt bij de tijd is blijkt uit de start binnenkort van bijeenkomsten over het gebruik van de iPad. Na een algemene toelichting en demonstatie kunnen de leden van de KBO op een laagdrempelige manier een cursus volgen hoe om te gaan met face-time en andere sociale media. Ook deze nieuwe middelen kunnen bijdragen aan het vergroten van iemands netwerk en hiermee het tegengaan van eenzaamheid. ,,Het mag ook wel eens educatief zijn zolang de mensen er maar blij van worden,’’ besluit Tiny.

Wat is belangrijk bij tegengaan van eenzaamheid?

– Gezondheid en mobiel zijn: belangrijke aspecten.

– Blijven wonen dicht bij je eigen sociale netwerk.

– Bejaardenhuizen: ontmoeting, kleinschalig en dichtbij

– Een goed middel bij een aanpak van eenzaamheid is het preventief huisbezoek 75+ dat door de SMD uitgevoerd wordt.

Categorieën: Blogs

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *