Purmerends Museum waardevol voor de stad

Gepubliceerd door Eveline op

Op 19 januari vond de nieuwjaarsreceptie van het Purmerends Museum plaats. Lees hier de speech die ik hield over het belang van cultuur.

Purmerend heeft een rijk cultureel aanbod. Iets waar we trots op mogen zijn. We hebben een uitgebreid aanbod op het gebied van kunst en historie hier in het Purmerends Museum, maar ook de vereniging historisch Purmerend. We hebben theater, films, uiteenlopende concerten in P3 en Reuring als bekend cultureel festival. Daarnaast biedt Purmerend ook veel mogelijkheden om zelf actief met kunst en cultuur bezig te zijn in onder andere het NKT, Cultuurhuis Wherelant en Muziekschool Waterland. En vergeet niet alle amateurkunstverenigingen die in Purmerend actief zijn.

Waarde van cultuur
Vaker heb ik gesproken over de waarde van cultuur. Naast de intrinsieke waarde, heeft cultuur ook een belangrijke maatschappelijke functie. Cultuur is misschien niet het antwoord op alle complexe problemen in de wereld. Maar het doet iets met ons, in positieve zin. Cultuur prikkelt, inspireert, creëert ruimte voor verbeelding, vormt identiteit, geeft kleur aan het leven en geeft ons hoop. Cultuur is waardevol omdat het kan aanzetten tot nadenken en reflectie. Maar het kan ook zorgen voor ontspanning en plezier. Cultuur creëert verbinding met elkaar en vergroot de gemeenschapszin.

Iedere culturele instelling heeft zijn eigen waarde. Het Purmerends Museum draagt bij aan de identiteit van onze stad en omgeving door kennis over te dragen over de (cultuur)historie van Purmerend. Het vertelt ons het verhaal van ons gebied en leert ons lessen over wie wij zijn. Een museum dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt en waar veel vrijwilligers actief zijn. Vrijwilligers die vol passie vertellen over het museum en over de stad, als echte ambassadeurs.

Naast de waarde van iedere individuele culturele organisatie vormt de grote diversiteit in het cultuuraanbod in Purmerend een meerwaarde voor de hele stad. Afgelopen jaren heb ik gezien dat de samenwerking tussen culture organisaties sterker wordt en dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Over het onderwerp samenwerking wil ik wat dieper ingaan.

Cultuurparade
Afgelopen jaar was een mooi cultureel jaar. Het is mooi om te zien hoe bestaande evenementen meegroeien met de stad en op die manier ook nieuwe mensen proberen te trekken en een groter bereik krijgen. Een goed voorbeeld hiervan is de cultuurparade, gezamenlijk georganiseerd door verschillende culturele instellingen. Waar de culturele UITdag vroeger nog op een paar locaties in de binnenstad plaatsvond, was de cultuurparade (de aftrap van het culturele seizoen) afgelopen september op 8 locaties met meer dan 100 optredens voor iedereen te bezoeken. Alleen gezamenlijk kan je zoiets realiseren. Het maakt de stad meer leefbaar en het brengt mensen samen.

75 jaar vrijheid
Ook op thema vindt verdere samenwerking plaats. Cultuur zet mensen ook aan tot reflectie. In dit geval, in 2020, tot nadenken over oorlog, leven en vrijheid. Het eerste wat ik als wethouder gedaan heb op 1 januari is het winnende gedicht ‘De vrijheid vieren‘ onthullen van de dichterskring Waterland in de Zuidersteeg tegenover het Leesteken. En op 22 januari vindt in het Purmerends Museum de onthulling plaats van het monument Levenslicht. Van het nationale kunstwerk van Daan Roosengaarde zijn dan ook in Purmerend stenen te zien. Het komende jaar zullen veel activiteiten in de stad plaatsvinden in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid. Ook veel culturele partijen hebben speciale optredens, voorstellingen en projecten waarin het thema ‘vrijheid’ centraal staat. Want kunst en cultuur leent zich bij uitstek om moeilijke en gevoelige onderwerpen bespreekbaar en beleefbaar te maken. Voor iedereen, ongeacht je afkomst en achtergrond.

VVV en Museum
Het gat in de muur, de opening tussen VVV en museum, is er eindelijk, en vormt letterlijk en figuurlijk een opening tot samenwerken. Cultuur maakt een stad aantrekkelijk. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor bezoekers. Dat dit belangrijk is, blijkt uit de ontwikkeling van de VVV/museumwinkel die aan het Purmerends Museum is gekoppeld. Purmerend zet meer in op toerisme en deze plek neemt daar een belangrijke rol in. 2019 was het eerste volledige jaar waarin de VVV/museumwinkel was geopend. Veel enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Nieuwe producten en ideeën om de cultuurhistorie breed onder de aandacht te brengen.

Het museum heeft afgelopen jaar enorm hard aan de weg getimmerd en met resultaat! 2019 was een jaar met een recordaantal bezoekers van meer dan 11.000 mensen. Een prestatie om trots op te zijn.

Tot slot
Ik hoop dat onze inwoners, toekomstige inwoners en toeristen nog lang kunnen genieten van de wisselende collecties van dit museum. Dat het een plaats blijft waar mensen samen komen en waar het interessant is voor alle leeftijden. Ik heb daar het volste vertrouwen in.

Iedereen die zich ingezet heeft voor het museum en het culturele aanbod in Purmerend wil ik daarvoor danken. Ik wens iedereen een inspirerend en ambitieus nieuw cultureel jaar toe!


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *