Algemene beschouwingen begroting 2016

Gepubliceerd door Eveline op

Geacht college, raadsleden, mensen op de publieke tribune en kijkers thuis,

Bij begrotingen gaat de discussie vaak over geld. Maar de belangrijkste uitdagingen die op dit moment voor ons liggen gaan niet over geld. Die gaan over de vraag: Hoe krijgen we het voor elkaar dat mensen daadwerkelijk naar elkaar luisteren? Hoe kunnen we ons weer verbazen over de mening van een ander, om vervolgens te denken: misschien zit hier wel iets in. Of: zo heb ik het nog nooit bekeken. De uitdagingen van nu gaan ook over de vraag: hoe zorgen we er met elkaar voor dat Purmerend een fijne stad blijft om in te wonen.

Mijn algemene beschouwingen zullen dan ook niet gaan over geld. Bij de kadernota heeft het CDA al aangegeven dat wij nieuw beleid in deze onzekere tijd niet verantwoord vinden. Nieuw beleid betekent investeren en de ruimte daarvoor ontbreekt op dit moment. Gelukkig lijkt het tij te keren en ziet het er nu naar uit dat deze ruimte er volgend jaar wel is. Dan zouden wij graag wat doen aan het verbeteren van het onderhoud aan de openbare ruimte en de hoeveelheid onkruid in de stad.

De discussies van de afgelopen weken over het wel of niet bieden van opvang staat iedereen nog vers in het geheugen. En met dit in het achterhoofd gaan mijn algemene beschouwingen over de volgende twee onderwerpen:

1. Luisteren naar elkaar

2. Barmhartigheid 

Luisteren naar elkaar

Een van de belangrijkste uitdagingen voor de onze democratie ligt in de vraag hoe we de publieke ruimte vorm kunnen geven als plaats waar verschillen mogelijk zijn, zonder dat die verschillen ons verlammen of ons elkaar de hersens doen inslaan. Spreken en luisteren zijn hierbij essentieel. En dit echte naar elkaar luisteren heb ik de afgelopen weken verschrikkelijk gemist in Purmerend.

Eén van de oorzaken hiervan is de toegenomen invloed van media op het politieke speelveld. Het ad hoc commentaar op twitter of facebook is razend snel, maar lang niet altijd afgewogen en met onvoldoende context. Ik ben geschrokken van de omgangsvormen die ik de laatste weken gezien heb. Ze dragen niet bij aan een oplossing van het probleem. Tegelijkertijd moeten we oppassen dat we legitieme zorgen niet wegzetten als racistische waanbeelden van domme mensen. Dat doet geen recht aan de zorgen die er daadwerkelijk zijn. Maar ik vind het de laatste tijd wel moeilijk om door de verpakking heen naar de achterliggende boodschap te luisteren. Het lijkt wel alsof bij grote problemen radicale uitspraken horen. Maar is dat ook zo?  Misschien is het beter grote woorden te beantwoorden met kleine daden. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar draagvlak en ruimte voor kleinschalige opvang in onze stad.

Barmhartigheid

Het CDA heeft barmhartigheid hoog in het vaandel staan. Barmhartigheid betekent niet alleen dat we mensen die in nood verkeren helpen, maar ook dat we moeten proberen te voorkomen dat mensen in noodsituaties terecht komen. Het standpunt van onze tweede Kamerfractie sluit daar op aan, want natuurlijk is het beter als vluchtelingen binnen de eigen regio kunnen worden opgevangen. Dat voorkomt veel, door onder andere mensensmokkelaars veroorzaakte, ellende. Op internationaal niveau  moet er dan ook alles aan gedaan worden om zo snel mogelijk een veilige thuishaven te bieden, zodat vluchten geen noodzaak meer is.

Zover is het echter nog niet en dat betekent dat er vluchtelingen naar Nederland komen. Het CDA vindt dat Purmerend haar verantwoordelijkheid moet durven nemen. Het gaat hier om mensen die vanwege oorlog en onderdrukking hun land hebben verlaten. Wij zien het als onze humanitaire plicht om deze mensen hulp en onderdak te bieden.

Tegelijk beseffen we ons dat een samenleving niet onbeperkt en zonder voorwaarden vluchtelingen kan blijven opnemen. Er is een risico op verdere toenemende tegenstellingen in onze samenleving. Want hoe barmhartig is het als iemand die al jaren op een wachtlijst staat voor een woning, nog veel langer moet wachten omdat vluchtelingen ook recht hebben op fatsoenlijke huisvesting?

De komst van meer vluchtelingen is niet de oorzaak van dit probleem. De lange wachtlijsten waren er al. Wel maakt het vraagstuk van de vluchtelingenopvang de problemen op de huizenmarkt nog meer zichtbaar. Het CDA ziet het als haar opdracht en verantwoordelijkheid om hier wat aan te doen. We zijn daarom  blij met de actieve rol die het college hierin op dit moment pakt. 

Tot slot

Het CDA is een partij van de samenleving. We kunnen Purmerend ook alleen beter maken als we bereid zijn dit samen te doen. En zoals bij zoveel dingen ligt de basis hiervoor in het naar elkaar willen luisteren en open staan voor andere meningen. U raakt namelijk niets kwijt als u dit doet, integendeel zo worden de beste ideeën geboren! Als we zo naar elkaar luisteren en elkaar zien wordt er meer waar en kunnen we samen meer waarmaken.

Eveline Tijmstra

fractievoorzitter CDA Purmerend

Categorieën: Toespraak

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *