Huurdersvereniging Apollo

Gepubliceerd door Eveline op

De wijk Wheermolen kent veel bewonersgroepen. Dit zijn groepen bewoners die zich actief inzetten voor de verbinding en de leefbaarheid in de wijk. Als wijkwethouder van Wheermolen ga ik langs bij deze mensen. Dit keer maak ik kennis met de huurdersvereniging van het complex Apollo.

Eigen initiatief
De appartementen in het complex Apollo zijn particuliere huurwoningen. Bewoners van dit gebouw hebben zelf het initiatief genomen om een huurdersvereniging op te richten. Dat stelt bewoners beter in staat om in overleg te gaan met de verhuurder, gemeente en om samen dingen te kunnen ondernemen.

Lid worden kan voor een bescheiden bedrag. Hiervan worden momenten georganiseerd waarop bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld een nieuwjaarsbijeenkomst met oliebollen en een drankje.

De huurdersvereniging wil graag op de hoogte blijven als er nieuwe bewoners in het complex komen wonen. Zij geven aan dat ze wel last hebben van de AVG. Vanwege deze relatief nieuwe privacywetgeving mogen de namen van nieuwe bewoners niet doorgegeven worden. De verhuurder mag wel het huisnummer doorgeven als iemand daar nieuw is komen wonen. Op deze manier kunnen nieuwe bewoners schriftelijk geïnformeerd worden over het bestaan van de huurderscommissie en krijgen worden ze geattendeerd op de mogelijkheid om lid te worden. De leden worden gedurende het jaar geïnformeerd met nieuwsbrieven en tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering).

Langzaamaan iets minder doorstroom
De redenen dat mensen in het Apollo complex komen wonen verschillen. Sommigen komen uit een koophuis en wilde graag gelijkvloers wonen. In het begin was er aardig wat verloop in de flat. Er waren relatief veel woningen verhuurd aan jongeren of huurders die de woning als overbrugging gebruikte. Bijvoorbeeld mensen die een woning gekocht hadden en wachtte op de oplevering. Inmiddels zie je dat dit aan het veranderen is en komen mensen hier gericht wonen voor de langere termijn.

Praktische vragen
In een nieuwbouwflat loop je in het begin tegen een aantal praktische vragen aan. Het is niet altijd duidelijk waar de verhuurder over gaat en waarvoor je bij de gemeente moet zijn. Dat maakt het voor bewoners lastig om een vraag aan de juiste partij te stellen. Bijvoorbeeld met vragen over de groenstrook, afval scheiden en het hondenbeleid in de wijk. Maar ook de uitstapmogelijkheden voor een aantal parkeerplekken achter de flat en onrechtmatig parkeren tussen de flats wat voor gevaarlijke situaties zorgt. De wijkmanager is voor bewoners het eerste aanspreekpunt bij de gemeente en gaat met de gestelde vragen aan de slag of kan bewoners doorverwijzen naar de juiste personen. Kortom, een mooie kennismaking met actieve bewoners.

Categorieën: Blogs