Betrokken bewoners zorgen voor fijn wonen in Mercuriusflat ‘Lente’

Gepubliceerd door Eveline op

De wijk Wheermolen kent veel bewonersgroepen. Dit zijn groepen bewoners die zich actief inzetten voor de onderlinge verbondenheid en de leefbaarheid in de wijk. Als wijkwethouder van Wheermolen ga ik graag langs bij deze bewonersgroepen. Dit keer maak ik kennis met het flatteam van de Mercuriusflat ‘Lente’.

Speciaal voor mijn bezoek hebben de bewoners van het flatteam de hal gezellig gemaakt met een tafeltje, stoelen, koffie en koek, zodat we in de hal van de flat met elkaar in gesprek kunnen. Wat ontzettend leuk!

De flats aan de Mercuriusweg zijn onlangs helemaal gerenoveerd. Woningbouwcorporatie Intermaris heeft hier flink in geïnvesteerd. De renovatie heeft zo’n twee jaar geduurd met de nodige ongemakken die daarbij horen. Nu de flat is opgeknapt, is iedereen blij met het resultaat. Vroeger was het vuil, gedateerd en ongezellig. Nu leven de mensen er prettiger en is de uitstraling verzorgd en veel gezelliger.

Mensen van het flatteam houden zich bezig met het onderlinge contact in de flat, het schoonhouden van de leefomgeving en het onderhoud van een stuk groen rondom de flat. Ze organiseren vanuit het flatteam geen activiteiten, maar kennen de bewoners goed en zorgen voor hulp als iemand dit nodig heeft. Ook sturen ze een kaartje als iemand langdurig ziek is. Mooi om te zien dat er op die manier oog is voor elkaar.

Het flatteam onderhoudt niet alleen het stuk adoptiegroen, maar zorgt ook voor een schone omgeving rondom de flat. Zo ruimen ze vuilniszakken op die naast de containers worden gezet en vegen ze de straat aan. De laatste tijd staat er vaak grofvuil naast de containers wat erg vervelend is. Het flatteam vraag hier aandacht voor bij de gemeente. Ook willen ze graag een prullenbak adopteren zodat men makkelijker zwerfafval kwijt kan. Tot slot hebben ze een verzoek gedaan voor strooizout, zodat bewoners zelf hun stoepje vorstvrij kunnen houden. In de flat wonen veel ouderen voor wie dit belangrijk is.

Kortom, een prachtige kennismaking met een leuke en actieve groep mensen.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *