Biologische akkerbouw in de Beemster

Gepubliceerd door Eveline op

Op een boerenbedrijf in de Beemster bezoek ik Jan Knook. Jan is de derde generatie die op de boerderij woont en werkt. In 1984 nam hij het akkerbouwbedrijf over van zijn ouders en breidde hij het bedrijf uit met bloementeelt. Sinds 2000 is het bedrijf helemaal omgeschakeld naar biologische teelt, zowel voor de akkerbouw als voor de bloementeelt.

Er zijn meerdere biologische agrariërs in de Beemster, maar veel zijn het er nog niet. Het bedrijf van Jan is dan ook geen gemiddeld bedrijf in de Beemster. De kracht van dit bedrijf zit in de kleinschaligheid ervan. Voor de 20 hectare grond wordt ieder jaar een nieuwbouwplan gemaakt met de aan te planten gewassen. Beemster kent zware grond, grond met een hoog slibgehalte. Dit is moeilijker te bewerken.

Tijdens de kennismaking straalt de passie voor het landschap en de natuur eraf. Overstappen naar een biologisch bedrijf is dan ook een bewuste keuze geweest. Ook het experimentele spreekt Jan aan. Hij is telkens op zoek naar manieren om de biodiversiteit te bevorderen. De akkerranden die met bloemenmengsels ingezaaid worden zijn hier een goed voorbeeld van. Doordat dit insecten aantrekt zorgt dit voor een natuurlijke manier om luizen te bestrijden. Daarnaast zien de bloemenranden er ook prachtig uit.

Tijdens een rondleiding op het boerenbedrijf lopen we de schuur binnen. Het ruikt er heerlijk naar verse producten die van het land af komen. Een plek waar hard gewerkt wordt en waar met aandacht het product klaargemaakt wordt voor verkoop. De biologische producten worden deels geëxporteerd naar West-Europa. Een groter deel wordt echter in de buurt afgezet. De regionale vraag naar de biologische producten is groeiende, onder andere bij regionale markten.

Begonnen met biologische akkerbouw en bloementeelt, richt Jan zich nu alleen nog op de akkerbouw. De biologische bloementeelt is inmiddels overgenomen door een nieuwe generatie agrariërs en wordt voorgezet door Julian Langelaan onder de naam “Op Beemster Klei”. Wat bijzonder om te zien dat Jan Knook zijn passie voor het agrarische vak en de natuur samen heeft weten te brengen in zijn biologische bedrijf. Heel inspirerend om iemand te zien die met zoveel toewijding zijn bedrijf runt.

Categorieën: Werkbezoek

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *