Het Beemsterlant’s varken: streekproduct van kwaliteit

Gepubliceerd door Eveline op

Tijdens mijn bezoek aan de varkenshouderij Het Beemsterlant’s varken spreek ik met twee generaties van dit familiebedrijf: vader Arie-Jan van der Mark en zoon Tim met zijn vriendin. Het is de enige varkenshouderij in de Beemster. Wat het bedrijf daarnaast bijzonder maakt is het unieke stukje vlees dat ze produceren. In de jaren 80 is de varkenshouderij gestart. In 2001 is het een streekproduct geworden. Sinds 2004 bestaat het Beemsterlant’s varken en is er een unieke samenwerking met ambachtelijke slagers en een akkerbouwer.

Arie-Jan van der Mark vertelt dat ze erachter kwamen dat slagers en boeren niet met elkaar praatten. Om van elkaar te weten wat de slager en de consument graag wil en wat de boer kan produceren heeft hij verschillende avonden belegd om naar elkaar uit te spreken waar behoefte aan is. Hier zijn ze vervolgens in de varkenshouderij mee aan de slag gegaan, zodat het juiste kwaliteitsproduct aan de slagers geleverd kan worden. Dit biedt voor de slagers en de consument een groot voordeel. Je weet waar het product vandaan komt (iedereen mag komen kijken op de boerderij) en het product is altijd van dezelfde kwaliteit.

Er is op het bedrijf veel aandacht voor lokale samenwerking. Het voer komt van een akkerbouwbedrijf uit de Beemster. Varkensmest wordt vervolgens weer geleverd aan de akkerbouwer om uit te rijden over zijn land. Je moet elkaar versterken. De hele keten, je doet het samen.

Hoewel de aantallen voor mij heel groot lijken, leer ik dat met 1000 vleesvarkens en 230 zeugen het een klein varkensbedrijf is. Jaarlijks krijgen ze 7500 biggen. De helft ervan houden ze zelf als vleesvarkens. De andere helft van de biggen wordt verkocht, omdat op dit moment de ruimte er niet is om de dieren groot te kunnen brengen. Daar ligt meteen een wens voor de toekomst. Uitbreiding van het bedrijf. Dit biedt de mogelijkheid om de nieuwe generatie agrariër die klaar staat een plek te geven in het bedrijf en om tot een gesloten keten te komen. Alle biggen die geboren worden kunnen op de varkenshouderij grootgebracht worden. Ook voorziet de uitbreiding in de vraag naar het streekproduct. Slagers staan op de wachtlijst en ook de grossier wil het graag afnemen.

Er is op het bedrijf heel veel aandacht voor dierenwelzijn. Tijdens de rondleiding op het bedrijf zie ik hoeveel ruimte de beesten hebben en sta ik versteld van de techniek die tegenwoordig bij een boerenbedrijf komt kijken. Vol automatisch worden de dieren gevoerd met helemaal afgepast voer.  Passievol vertelt Tim als jonge agrariër over hoe alles werkt in het bedrijf.

Ik vraag hen wat in hun ogen belangrijk is voor de Beemster en op welke manier de gemeente daarin kan bijdragen. Er worden mooie aandachtspunten meegegeven. Beemster is gezegend met vitale bedrijven waar ook veel opvolgers voor te vinden zijn. Toch zie je een ontwikkeling dat het aantal agrarische bedrijven de komende jaren zal verminderen. Hierdoor komen nieuwe mensen in de boerderijen wonen zonder agrarisch bedrijf. Je moet ervoor waken dat de nieuwe buren niet ervoor zorgen dat de (toekomstige) bedrijfsvoering van de boer in het gedrang komt. Je zou er nu al over na moeten denken hoe je er mee om kunt gaan om beide mogelijk te maken. Verder is toegankelijkheid qua wegen belangrijk voor bedrijven. Tot slot wordt meegegeven dat Beemster een agrarische gemeente is, hou hier oog voor en zorg bij de gemeente dat hier voldoende kennis van in huis is. Wees trots op de mooie producten uit de Beemster.

Een waardevol bezoek en een ontzettend leuke kennismaking met zulke enthousiaste mensen. Wat gaaf dat er zo’n mooie varkenshouderij zit in de Beemster.

Voor meer informatie over de boerderij en het streekproduct, zie: www.beemsterlantsvarken.nl

Categorieën: Werkbezoek

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *