Algemene beschouwingen kadernota 2016

Gepubliceerd door Eveline op

Geacht college, raadsleden, belangstellenden op de publieke tribune en kijkers thuis,

In de afgelopen twee jaar heb ik u in mijn algemene beschouwingen verteld wat het CDA verstaat onder solidariteit. En hoe belangrijk wij het vinden dat we in deze stad naar elkaar omzien. Ik heb verteld over het CDA standpunt dat ruimte en erkenning voor maatschappelijk initiatief de voorwaarde is om te komen tot wat inmiddels de participatiesamenleving is gaan heten. En dat dit vraagt om een overheid die durft los te laten, omdat zij burgers vertrouwen geeft op basis van gelijkwaardigheid. Ik heb vanuit mijn hart gesproken toen ik zei dat ik verlang naar een samenleving waarin we in staat zijn om naar elkaar te luisteren en open te staan voor andere meningen. Om op die manier samen te werken aan oplossingen voor de soms grote uitdagingen waar we voor staan.

In de gemeenteraad houdt het CDA deze visie op de samenleving voor ogen als er besluiten genomen moeten worden. We zijn inmiddels op de helft van de bestuursperiode. Een mooi moment om stil te staan bij zaken waar we als stad trots op mogen zijn. Want er gebeuren heel veel goede dingen in Purmerend. En daar zijn we samen voor verantwoordelijk: college, ambtenaren, burgers, coalitie,  oppositie, maatschappelijk instellingen, bedrijven, iedereen draagt daaraan bij. Mijn inbreng voor de kadernota gaat dit jaar dan ook over ‘trots’ en ‘hoop’. En dat doe ik aan de hand van vijf inhoudelijke thema’s.

Het eerste punt is: Cultuur in de stad

Wij zijn trots op alle culturele instellingen en evenementen die Purmerend rijk is. 2016 is een bijzonder en feestelijk jaar met een groot aantal jubilea: 25 jaar De Purmaryn, 10 jaar P3, 25 jaar De Verbeelding en 15 jaar Reuring! Dat is toch iets om trots op te zijn?  

Het CDA hoopt dat volgend jaar het culturele seizoen weer geopend wordt met de oude succesformule van de UITdagen waaraan ook de locatie van P3 weer meedoet.

Het tweede punt is: Gezonde financiën

Rentmeesterschap is een van de kernwaarden van het CDA. Het staat voor een duurzaam en verantwoord financieel beleid.Wij zijn daarom blij datde financiële positie van Purmerend eindelijk op orde begint te raken en dat voor het eerst sinds vele jaren een algemene reserve van 15 miljoen in zicht is. Een wat ons betreft noodzakelijke en minimale buffer om onverwachte uitgave op te kunnen vangen. Laten we ons er met elkaar voor in blijven zetten om dit gezonde beleid vast te houden, zodat we de moeilijke financiële jaren eindelijk definitief achter ons kunnen laten.

Het derde punt is : Opvang van vluchtelingen
Het CDA is trots op alle vrijwilligers en hulpverleners die de kleinschalige opvang van vluchtelingen in Purmerend tot een succes gemaakt hebben. Zowel in het Jaap van Praag huis als in de Zeevangstraat was de bijdrage en het medeleven van de omgeving hartverwarmend. Het laat zien dat het in Purmerend wel degelijk mogelijk is om kleinschalige opvang te realiseren.

Mijn hoop gaat er naar uit dat het vluchtelingendebat in de toekomst niet meer beheerst wordt  door oneliners en pogingen elkaar te overstemmen, maar dat we teruggaan naar afgewogen betogen die recht doen aan mensen die hulp nodig hebben én Purmerenders die zich zorgen maken.

Het vierde punt is: Aandacht voor eenzaamheid

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor eenzaamheid en de problematiek die dit met zich meebrengt. Diverse instellingen, vrijwilligersorganisaties en gemeenteambtenaren zetten zich er voor in om hier iets aan te doen. Wij vinden het heel goed dat in 2016 het tegengaan van eenzaamheid voor het eerst expliciet is opgenomen in de begroting en dat we gaan starten met een proef in de Wheermolen. Het geeft de betrokkenheid van de gemeenteraad weer, waarmee we duidelijk zeggen: we vinden het belangrijk dat iedereen in Purmerend het gevoel heeft er toe te doen. Het CDA hoopt dat de inzet van alle partijen het gevoel van eenzaamheid daadwerkelijk verminderd in de stad.

Tot slot het vijfde punt waar we trots op zijn: Toekomstige investeringen in de openbare ruimte en aan de fietspaden

Na jaren van bezuinigen op het onderhoud aan de openbare ruimte is het effect zichtbaar. Het  onkruid staat hoog en de fietspaden zijn lang niet overal goed onderhouden. Het CDA is dan ook heel blij met de in de kadernota opgenomen investeringen voor het verbeteren van het onderhoud aan de openbare ruimte en de fietspaden. En we verachten dat de kwaliteit van de buitenruimte zichtbaar zal verbeteren.

Tot slot

Ik heb u vijf punten laten zien waarvan het CDA vindt dat we daar als stad trots op mogen zijn. Ook heb ik uitgelegd wat wij met u samen nog hopen te bereiken in de komende twee bestuursjaren. En natuurlijk is dit geen uitputtende lijst en gebeurt er nog zoveel meer in de stad om trots op zijn. De komende twee jaar zal het CDA zich blijven inzetten om op een positieve manier bij te dragen aan Purmerend. Steeds handelend vanuit onze kernwaarden rentmeesterschap, solidariteit en maatschappelijk initiatief. Ik heb er vertrouwen in dat wij zo gezamenlijk komen tot een mooiere en betere stad waarin iedereen mee kan doen. En dat de lijst van zaken waar we trots op kunnen zijn verder groeit de komende jaren.

Eveline Tijmstra

Fractievoorzitter CDA Purmerend

Categorieën: Toespraak

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *