De Beemsterkerk, een ontmoetingsplek voor alle inwoners

Gepubliceerd door Eveline op

Al 25 jaar is Nico Schroevers dominee van De Beemsterkerk. Niet voor niets is er voor deze naam gekozen door de kerkgemeenschap. Het draagt uit wat de kerk wil zijn: een plek voor alle inwoners van Beemster, en van harte open over de dijken heen. Van een kerkgemeenschap die naar binnen gekeerd was heeft hij, samen met velen, jaren geleden ingezet op verbinding. Er is een plek gecreëerd voor alle inwoners, iedereen is welkom. Er zijn netwerken ontstaan rond de thema’s zingeving, cultuur en gemeenschap. Plekken waar mensen elkaar ontmoeten en samen iets ondernemen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de verschillende koren. De multifunctionele locatie ‘de Keyserin’ die in 2012 naast de kerk gebouwd is, vormt een plek waar vele verenigingen gebruik van maken. De kracht zit in het bij elkaar brengen van mensen. 

Met Nico Schroevers praat ik over de Beemster. De Beemster is een gemeenschap waar mensen elkaar goed kennen. Hier wordt ook veel waarde aan gehecht. Met de nieuwbouw in de Middenbeemster en de Zuidoostbeemster zie je dit een beetje veranderen. Doordat er nieuwe mensen in de gemeenschap komen wonen heeft het even tijd nodig om te integreren. Voordelen biedt de uitbreiding ook. Nieuwe mensen zorgen ook voor nieuw bloed in besturen van verenigingen. In het gesprek komt duidelijk naar voren dat alle dorpskernen in de polder verschillende identiteiten hebben met een andere dynamiek. Zuidoostbeemster is bijvoorbeeld heel anders dan Middenbeemster. 

De Beemsterkerk beschikt in de Zuidoostbeemster over de kapel. Dit wordt ingezet als pioniersplek. Vanuit de overtuiging dat zingeving en cultuur de gemeenschap versterken worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Van een vrouwencafé tot knutselmiddagen voor kinderen, of het zingen in een koor. Met de nieuwe woningbouw verandert ook de Zuidoostbeemster. Activiteiten zijn erop gericht om mensen bij elkaar te brengen. Daarbij sluiten de activiteiten aan op de thema’s die in deze kern spelen.  

Aandacht voor de meest kwetsbaren is er ook. Vluchtelingen worden geholpen bij de integratie in de samenleving, er is aandacht voor mensen die niet rond kunnen komen en aandacht voor eenzaamheid. Onlangs zijn er 125 kerststukjes bij ouderen langs gebracht. Waarbij met name het praatje en het kopje koffie zo ontzettend waardevol is.  

Aan Nico hebben we gevraagd wat in zijn ogen belangrijk is voor de Beemster en op welke manier de gemeente daarin kan bijdragen. Hij vraagt aandacht voor de bereikbaarheid van regelzaken zoals paspoort en rijbewijs, maar vooral ook de bereikbaarheid van de regelingen die kwetsbare inwoners ondersteunen. De reis naar Purmerend is voor deze groep vaak ingewikkeld. Bereikbaarheid gaat ook over weten waarvoor je bij de gemeente terecht kunt. Soms weten mensen niet van de juiste regelingen gebruik te maken. In Purmerend kun je vanwege de bevolkingsomvang makkelijker een spreekuur organiseren waar voldoende mensen op afkomen. In Beemster zul je andere manieren moeten vinden om verbinding te houden met de inwoners. 

Verder benadrukt Nico dat een gemeenschap niet kan zonder verenigingen. Het advies is om dit te koesteren. Ten slotte geeft Nico aan dat er weinig is voor de jeugd. De oplossing moet niet worden gekopieerd uit Purmerend. Een dorpsgemeenschap vraagt om een andere benadering van het probleem. 

Ik ben onder de indruk over de wijze waarop bijgedragen wordt aan de verbinding in de gemeenschap en het bij elkaar brengen van mensen. Een waardevol gesprek. 

Categorieën: Werkbezoek

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *